16 results in DigitaltMuseum:

View timeline 16 results

4 results in Nordiska museet:

4 results in Marinmuseum:

4 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

Share to