24 results in Bohusläns museum:

9 results in Sjöhistoriska museet:

9 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

7 results in Kalmar läns museum:

1 result in Örebro läns museum:

1 result in Värmlands Museum:

Share to