41 results in Kulturparken Småland / Smålands museum:

4 results in Kalmar läns museum:

2 results in Bohusläns museum:

1 result in Dalarnas museum:

1 result in Sjöhistoriska museet:

1 result in Statens maritima och transporthistoriska museer:

Share to