297 results in Hemslöjdens Samlingar:

134 results in Nordiska museet:

100 results in Vänersborgs museum:

100 results in Förvaltningen för kulturutveckling:

56 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

55 results in Sundsvalls museum:

41 results in Kalmar läns museum:

30 results in Sjöhistoriska museet:

27 results in Bohusläns museum:

22 results in Hallands kulturhistoriska museum:

22 results in Tekniska Museet:

21 results in Hallands Konstmuseum:

19 results in Armémuseum:

18 results in Upplandsmuseet:

14 results in Marinmuseum:

14 results in Länsmuseet Gävleborg:

11 results in Vasamuseet:

11 results in Sveriges militärhistoriska arv:

10 results in Postmuseum:

9 results in Västergötlands museum:

8 results in Flygvapenmuseum:

8 results in Örebro läns museum:

7 results in Östergötlands museum:

6 results in Enköpings museum:

6 results in Mölndals stadsmuseum:

5 results in Arsenalen:

5 results in Västerås Stadsarkiv:

4 results in Dalarnas museum:

4 results in Hälsinglands Museum:

4 results in Judiska museet:

3 results in Skansen:

1 result in Gotlands Försvarsmuseum:

1 result in Garnisons- och Luftvärnsmuseet − 91:anmuseet:

1 result in Järnvägsmuseet:

1 result in Kulturparken Småland / Smålands museum:

1 result in Västmanlands läns museum:

Share to