301 results in Hemslöjdens Samlingar:

123 results in Nordiska museet:

104 results in Vänersborgs museum:

104 results in Förvaltningen för kulturutveckling:

76 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

63 results in Sundsvalls museum:

46 results in Sjöhistoriska museet:

41 results in Kalmar läns museum:

31 results in Hallands kulturhistoriska museum:

30 results in Tekniska museet:

27 results in Bohusläns museum:

23 results in Västerås Stadsarkiv:

21 results in Hallands Konstmuseum:

19 results in Armémuseum:

18 results in Upplandsmuseet:

15 results in Vasamuseet:

15 results in Länsmuseet Gävleborg:

14 results in Marinmuseum:

14 results in Västergötlands museum:

12 results in Postmuseum:

11 results in Dalarnas museum:

11 results in Sveriges militärhistoriska arv:

9 results in Värmdö kommun:

9 results in Västernorrlands museum:

8 results in Flygvapenmuseum:

8 results in Örebro läns museum:

7 results in Östergötlands museum:

6 results in Enköpings museum:

5 results in Arsenalen:

5 results in Arkiv Gävleborg:

5 results in Kulturföreningar i Gävleborgs län:

5 results in Judiska museet:

5 results in Mölndals stadsmuseum:

4 results in Jönköpings läns museum:

3 results in Borås Stadsarkiv:

3 results in Borås Stad:

3 results in Hälsinglands Museum:

3 results in Skansen:

2 results in ArkDes:

2 results in Kulturparken Småland / Smålands museum:

1 result in Gotlands Försvarsmuseum:

1 result in Hallands Militärhistoriska Museum:

1 result in Grenna Museum– Andréexpeditionen Polarcenter:

1 result in Järnvägsmuseet:

1 result in Västmanlands läns museum:

Share to