7 results in DigitaltMuseum:

4 results in Nordiska museet:

2 results in Örebro läns museum:

2 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

Share to