33 results in DigitaltMuseum:

28 results in Örebro läns museum:

3 results in Grenna Museum– Andréexpeditionen Polarcenter:

1 result in Kållereds Hembygdsförening:

1 result in Östergötlands museum:

Share to