7 results in DigitaltMuseum:

6 results in Nordiska museet:

1 result in Sjöhistoriska museet:

1 result in Statens maritima och transporthistoriska museer:

Share to