6 results in DigitaltMuseum:

Schal

Äkta schal av pashminaull handvävd i Kashmir eller möjligen Punjab. Vit botten i kypert, batavia ( 2.2 vänster kypert.) Mönstret är inplockat för hand med vändningar i snärjning på samma sätt som i skånsk rölakan. En mätning utan mikroskop gav 36 trådar/cm och 44 inplock/cm. Mönstret består av en stiliserad blomslinga med 4 olika miribota-motiv samt mindre blad och blommor i ett upprepningsmönster över hela schalen. Mönsterrapporten är 102 cm och upprepas 11 gånger på bredden. Schalens mittparti är hopskarvad av 11-12 olika bitar. Påsydda stadbårder 2,1 cm breda med ett litet slingmönster på vit varp i samma färger som mittpartiet. Ytterst är det en 3 mm grön stad på brun varp. På höjden är mönsterrapporten ca 13 cm och upprepas 19 gånger. Ändbårder, den ena är påsydd och har ett litet vävt och sytt mönster på 3,5 cm och avslutas med en upprispad frans. Den andra ändbården är 5,5 cm och har ett slingmönster och ett litet uddmotiv samt en frans. Färgerna är orange, rött, blått, grönt och svartbrunt på vit botten. I nedre vänstra hörnet finns ett broderat märke i gult silke sytt med kedjestygn och stjälksöm. Märkt på vit, påsydd linnelapp: GV n:o 342 under kungl. krona med svart märkbläck. har sannolikt givits som gåva till kung Gustaf V. Maläten vid kanterna. Enl. brev Dnr 33-160/83 från Rosemary Crill, V&A museum: "The inscription on your shawl is a drawn version of a standard formula for shawls of this type. In the main cartouche it may be read as farmayesh-i nau tarah nau zahur-i mumtaz a´la a´la, whicj means>: "By command, new distinguished appearence and new design, most ezalted" or words of thar effect. The inscriptions on either side are even more garbled, but I think the one on right side may be mubarak bad= may it be blessed. I can´t decipher the other one but it is almost certainly another protective saying. At the extreme left is nambar 55: for some reason, it seems normal practice to use english word "number" rather than the persian. As for the shawl itself, it seems to be a mid to late 19th century example, probably made in Kashmir but also possibly from Pubjab." Analys utförd 181 av dessinatör, fil.dr Ulla Cyrus-Zetterström. Dessa äkta schalar var oerhört dyrbara, tillverkade av den absolut finaste ull som finns, den mjuka underullen på Himalayafåren, s.k pashminaull. Schalarna var ursprungligen statusplagg för rika män i Kashmir och Indien och gavs som hedersgåvor sinsemellan. Togs till Europa under slutet av 1700-talet av ostindiska kompanierna och blev stort mode omkr. 1800 första gången som del i empirmodet. De började kopieras i Europa och sådana kopior var sen moderna under långa perioder ända fram till omkr. 1880 då de endast användes på landsbygden eller av mindre bemedlade i städerna. /Berit Eldvik 2008-06-30

Nordiska museet

View timeline 5 results

5 results in Nordiska museet:

1 result in Armémuseum:

Share to