16 results in DigitaltMuseum:

6 results in Nordiska museet:

6 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

4 results in Marinmuseum:

Share to