9 results in Jönköpings läns museum:

6 results in Kulturparken Småland / Smålands museum:

4 results in Sundsvalls museum:

3 results in Järnvägsmuseet:

3 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

2 results in Armémuseum:

2 results in Västergötlands museum:

2 results in Vänersborgs museum:

2 results in Förvaltningen för kulturutveckling:

1 result in Hallands kulturhistoriska museum:

Share to