20 results in DigitaltMuseum:

6 results in Tekniska museet:

5 results in Statens maritima museer:

3 results in Sjöhistoriska museet:

Share to