1,668 results in DigitaltMuseum:

Fäboden

Fäboden

Fäboden på Skansen visar hur en långfäbod i Älvdalen kunde se ut. Inägorna består vanligen av en enda gemensam täkt, det vill säga ett område stängslat med gärdesgård som vid infartsvägarna samt vid fähusen genombryts av öppningar med grindar. Täkten, den så kallade "butäkten", nyttjas för slåtter. Hölador är placerade inne i täkten. Här finns också eldhus och mjölkbod. På gränsen, i själva stängsellinjen ligger fähusen på rad. Djuren släpptes och vallades på skogen under dagarna, men togs hem till fäboden på kvällen för att mjölkas, morgon och kväll, och stallas i fähuset under natten. Mjölken omvandlades på fäboden till hållbara produkter som surmjölk, smör, messmör och ost. Fäbodbruket har haft stor betydelse för näringslivet i norra Sverige. Det förhållandevis mindre åkerbruket kompletterades med betydande boskapsskötsel genom ett konsekvent nyttjande av betesmarker vid hemfäbodar och långfäbodar, belägna på skiftande avstånd från hemgården. Fäboden på Skansen består av byggnader insamlade från fäbodar i Älvdalens socken, kompletterad med fäbodbyggnader från Ovansiljanområdet. Byggnaderna har samlats ihop över tid och representerar i sin anläggning och sina husformer en fäbod med mycket ålderdomliga drag. Fäboden på Skansen invigdes 1938. Fram till 1938 fanns på Skansen en fäbodvall uppförd 1892 av timmermän från Mörsil i Jämtland.

Share to