5 results in DigitaltMuseum:

2 results in Hemslöjdens Samlingar:

1 result in Upplandsmuseet:

1 result in Kalmar läns museum:

1 result in Tekniska Museet:

Share to