30,418 results in Nordiska museet:

7,623 results in Tekniska museet:

7,409 results in Upplandsmuseet:

3,827 results in Kulturparken Småland / Smålands museum:

3,560 results in Västergötlands museum:

3,473 results in Armémuseum:

2,267 results in Statens maritima museer:

2,134 results in Vänersborgs museum:

2,134 results in Västarvet:

1,923 results in Bohusläns museum:

1,628 results in Marinmuseum:

1,186 results in Örebro läns museum:

1,151 results in Hälsinglands Museum:

1,029 results in Kalmar läns museum:

864 results in Postmuseum:

785 results in Västmanlands läns museum:

745 results in Sveriges militärhistoriska arv:

651 results in Miliseum:

550 results in Sjöhistoriska museet:

536 results in Skansen:

409 results in Mölndals stadsmuseum:

328 results in Hallands kulturhistoriska museum:

300 results in Falbygdens museum:

202 results in Hallands konstmuseum:

138 results in Sundsvalls museum:

110 results in Länsmuseet Gävleborg:

89 results in Vasamuseet:

64 results in Hemslöjdens Samlingar:

53 results in Trelleborgs museum:

47 results in Flygvapenmuseum:

44 results in Hemvärnsmuseet:

43 results in Enköpings museum:

40 results in Hembygdsföreningar i Uppsala län:

40 results in Vallby Friluftsmuseum:

29 results in Jönköpings läns museum:

27 results in Östergötlands museum:

23 results in Gotlands Försvarsmuseum:

22 results in Värmlands museum:

14 results in Karlsborgs fästningsmuseum:

11 results in Grenna Museum– Andréexpeditionen Polarcenter:

7 results in Snus- och Tändsticksmuseum:

6 results in Museum för rörligt kustartilleri:

5 results in Vaxholms Fästnings Museum:

2 results in Köpings museum:

2 results in Kungl. Vitterhetsakademien:

1 result in Försvarsmuseum Boden:

Share to