55,371 results in Nordiska museet:

9,685 results in Statens maritima museer:

8,711 results in Tekniska museet:

6,782 results in Upplandsmuseet:

5,471 results in Västarvet:

5,471 results in Vänersborgs museum:

4,310 results in Marinmuseum:

3,851 results in Vasamuseet:

3,352 results in Postmuseum:

3,286 results in Örebro läns museum:

3,018 results in Kulturparken Småland / Smålands museum:

2,935 results in Bohusläns museum:

2,345 results in Kalmar läns museum:

1,996 results in Flygvapenmuseum:

1,989 results in Armémuseum:

1,619 results in Västergötlands museum:

1,524 results in Sjöhistoriska museet:

1,429 results in Skansen:

1,422 results in Mölndals stadsmuseum:

1,208 results in Sveriges militärhistoriska arv:

1,077 results in Hallands konstmuseum:

1,046 results in Miliseum:

1,013 results in Hallands kulturhistoriska museum:

685 results in Arkitektur- och designcentrum:

604 results in Enköpings museum:

561 results in Hemslöjdens Samlingar:

457 results in Sundsvalls museum:

195 results in Länsmuseet Gävleborg:

158 results in Vallby Friluftsmuseum:

105 results in Snus- och Tändsticksmuseum:

95 results in Jönköpings läns museum:

84 results in Trelleborgs museum:

62 results in Hembygdsföreningar i Uppsala län:

59 results in Hälsinglands Museum:

51 results in Östergötlands museum:

45 results in Hemvärnsmuseet:

44 results in Karlsborgs fästningsmuseum:

43 results in Grenna Museum– Andréexpeditionen Polarcenter:

38 results in Gotlands Försvarsmuseum:

22 results in Museum för rörligt kustartilleri:

22 results in Falbygdens museum:

18 results in Värmlands museum:

9 results in Kungl. Vitterhetsakademien:

5 results in Försvarsmuseum Boden:

3 results in Vaxholms Fästnings Museum:

2 results in Teleseum:

1 result in Hemsö fästning:

1 result in Köpings museum:

Share to