55,447 results in Nordiska museet:

9,708 results in Statens maritima museer:

8,820 results in Tekniska museet:

6,797 results in Upplandsmuseet:

5,473 results in Västarvet:

5,473 results in Vänersborgs museum:

4,311 results in Marinmuseum:

3,846 results in Vasamuseet:

3,350 results in Postmuseum:

3,289 results in Örebro läns museum:

3,033 results in Kulturparken Småland / Smålands museum:

2,941 results in Bohusläns museum:

2,453 results in Kalmar läns museum:

2,145 results in Hälsinglands Museum:

2,015 results in Armémuseum:

2,001 results in Flygvapenmuseum:

1,635 results in Västergötlands museum:

1,551 results in Sjöhistoriska museet:

1,491 results in Skansen:

1,425 results in Mölndals stadsmuseum:

1,212 results in Sveriges militärhistoriska arv:

1,113 results in Västmanlands läns museum:

1,079 results in Hallands kulturhistoriska museum:

1,070 results in Hallands konstmuseum:

1,048 results in Miliseum:

685 results in Arkitektur- och designcentrum:

605 results in Enköpings museum:

575 results in Hemslöjdens Samlingar:

456 results in Sundsvalls museum:

303 results in Länsmuseet Gävleborg:

161 results in Vallby Friluftsmuseum:

115 results in Snus- och Tändsticksmuseum:

105 results in Jönköpings läns museum:

84 results in Trelleborgs museum:

68 results in Östergötlands museum:

62 results in Hembygdsföreningar i Uppsala län:

45 results in Karlsborgs fästningsmuseum:

45 results in Hemvärnsmuseet:

44 results in Grenna Museum– Andréexpeditionen Polarcenter:

39 results in Gotlands Försvarsmuseum:

22 results in Museum för rörligt kustartilleri:

22 results in Falbygdens museum:

18 results in Värmlands museum:

9 results in Kungl. Vitterhetsakademien:

5 results in Försvarsmuseum Boden:

3 results in Vaxholms Fästnings Museum:

2 results in Teleseum:

2 results in Köpings museum:

1 result in Hemsö fästning:

Share to