55,469 results in Nordiska museet:

9,702 results in Statens maritima museer:

8,858 results in Tekniska museet:

6,803 results in Upplandsmuseet:

5,473 results in Västarvet:

5,473 results in Vänersborgs museum:

4,298 results in Marinmuseum:

3,843 results in Vasamuseet:

3,350 results in Postmuseum:

3,290 results in Örebro läns museum:

3,068 results in Kulturparken Småland / Smålands museum:

2,969 results in Bohusläns museum:

2,531 results in Kalmar läns museum:

2,151 results in Hälsinglands Museum:

2,020 results in Armémuseum:

2,002 results in Flygvapenmuseum:

1,845 results in Skansen:

1,643 results in Västergötlands museum:

1,558 results in Sjöhistoriska museet:

1,427 results in Mölndals stadsmuseum:

1,214 results in Sveriges militärhistoriska arv:

1,201 results in Västmanlands läns museum:

1,098 results in Hallands kulturhistoriska museum:

1,069 results in Hallands konstmuseum:

1,048 results in Miliseum:

685 results in Arkitektur- och designcentrum:

605 results in Enköpings museum:

578 results in Hemslöjdens Samlingar:

453 results in Sundsvalls museum:

348 results in Länsmuseet Gävleborg:

163 results in Vallby Friluftsmuseum:

115 results in Snus- och Tändsticksmuseum:

113 results in Jönköpings läns museum:

84 results in Trelleborgs museum:

68 results in Östergötlands museum:

62 results in Hembygdsföreningar i Uppsala län:

45 results in Hemvärnsmuseet:

45 results in Karlsborgs fästningsmuseum:

44 results in Grenna Museum– Andréexpeditionen Polarcenter:

41 results in Gotlands Försvarsmuseum:

22 results in Falbygdens museum:

22 results in Museum för rörligt kustartilleri:

18 results in Värmlands museum:

9 results in Kungl. Vitterhetsakademien:

5 results in Försvarsmuseum Boden:

3 results in Vaxholms Fästnings Museum:

3 results in Järnvägsmuseet:

2 results in Köpings museum:

2 results in Teleseum:

1 result in Hemsö fästning:

Share to