29 results in Upplandsmuseet:

7 results in Vänersborgs museum:

7 results in Västarvet:

5 results in Nordiska museet:

5 results in Skansen:

3 results in Örebro läns museum:

1 result in Arkitektur- och designcentrum:

1 result in Postmuseum:

Share to