6,276 results in Postmuseum:

3 results in Västarvet:

3 results in Göteborgs Naturhistoriska Museum:

1 result in Marinmuseum:

1 result in Nordiska museet:

1 result in Statens maritima och transporthistoriska museer:

Share to