776 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

769 results in Järnvägsmuseet:

27 results in Västarvet:

26 results in Vänersborgs museum:

23 results in Tekniska Museet:

11 results in Kalmar läns museum:

10 results in Hemslöjdens Samlingar:

9 results in Sveriges militärhistoriska arv:

8 results in Miliseum:

7 results in Marinmuseum:

7 results in Nordiska museet:

6 results in Hälsinglands Museum:

6 results in Västmanlands läns museum:

5 results in Kulturparken Småland / Smålands museum:

4 results in Västergötlands museum:

3 results in Jönköpings läns museum:

3 results in Armémuseum:

1 result in Göteborgs Naturhistoriska Museum:

1 result in Skansen:

1 result in Upplandsmuseet:

1 result in Karlsborgs fästningsmuseum:

Share to