13 results in Västergötlands museum:

2 results in Armémuseum:

2 results in Grenna Museum– Andréexpeditionen Polarcenter:

1 result in Upplandsmuseet:

1 result in Västmanlands läns museum:

1 result in Västarvet:

1 result in Vänersborgs museum:

1 result in Miliseum:

1 result in Sveriges militärhistoriska arv:

Share to