6,569 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

6,030 results in Marinmuseum:

1,563 results in Upplandsmuseet:

1,031 results in Västmanlands läns museum:

762 results in Hallands kulturhistoriska museum:

746 results in Kulturparken Småland / Smålands museum:

554 results in Sveriges militärhistoriska arv:

490 results in Värmlands Museum:

454 results in Länsmuseet Gävleborg:

400 results in Miliseum:

366 results in Armémuseum:

341 results in Dalarnas museum:

313 results in Västergötlands museum:

270 results in Kalmar läns museum:

268 results in Grenna Museum– Andréexpeditionen Polarcenter:

255 results in Sjöhistoriska museet:

241 results in Förvaltningen för kulturutveckling:

240 results in Jönköpings läns museum:

240 results in Vänersborgs museum:

215 results in Romska Kulturcentret i Malmö:

199 results in Järnvägsmuseet:

183 results in Nordiska museet:

137 results in ArkDes:

80 results in Karlsborgs fästningsmuseum:

75 results in Östergötlands museum:

69 results in Sundsvalls museum:

68 results in Arsenalen:

65 results in Kållereds Hembygdsförening:

58 results in Flygvapenmuseum:

53 results in Alingsås museum:

52 results in Kungl. Vitterhetsakademien:

47 results in Vasamuseet:

42 results in Mölndals stadsmuseum:

39 results in Skansen:

38 results in Arlanda flygsamlingar:

27 results in Enköpings museum:

15 results in Bild Linköping:

10 results in Örebro läns museum:

10 results in Bohusläns museum:

5 results in Tekniska Museet:

4 results in Museum för rörligt kustartilleri:

2 results in Artillerimuseet:

1 result in Snus- och Tändsticksmuseum:

1 result in Hemslöjdens Samlingar:

Share to