226 results in Hemslöjdens Samlingar:

20 results in Upplandsmuseet:

19 results in Kulturparken Småland / Smålands museum:

10 results in Förvaltningen för kulturutveckling:

10 results in Vänersborgs museum:

6 results in Nordiska museet:

2 results in Hallands kulturhistoriska museum:

2 results in Bohusläns museum:

2 results in Länsmuseet Gävleborg:

1 result in Trelleborgs museum:

Share to