5,351 results in Hemslöjdens Samlingar:

4,913 results in Kulturparken Småland / Smålands museum:

2,013 results in Västergötlands museum:

1,872 results in Vänersborgs museum:

1,872 results in Västarvet:

458 results in Hälsinglands Museum:

422 results in Bohusläns museum:

351 results in Hallands kulturhistoriska museum:

277 results in Länsmuseet Gävleborg:

189 results in Mölndals stadsmuseum:

182 results in Hallands konstmuseum:

127 results in Örebro läns museum:

116 results in Skansen:

110 results in Västmanlands läns museum:

38 results in Jönköpings läns museum:

35 results in Sundsvalls museum:

25 results in Östergötlands museum:

22 results in Värmlands Museum:

5 results in Sveriges militärhistoriska arv:

5 results in Karlsborgs fästningsmuseum:

5 results in Trelleborgs museum:

4 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

3 results in Enköpings museum:

2 results in Vasamuseet:

2 results in Marinmuseum:

2 results in Armémuseum:

1 result in Upplandsmuseet:

1 result in Postmuseum:

Share to