1,371 results in Upplandsmuseet:

95 results in Skansen:

54 results in Kalmar läns museum:

30 results in Vallby Friluftsmuseum:

25 results in Bohusläns museum:

1 result in Nordiska museet:

Share to