157 results in DigitaltMuseum:

155 results in Kalmar läns museum:

1 result in Hemslöjdens Samlingar:

1 result in Nordiska museet:

Share to