133 results in DigitaltMuseum:

128 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

118 results in Sjöhistoriska museet:

10 results in Marinmuseum:

5 results in Postmuseum:

Share to