659 results in Bohusläns museum:

Block

Anmärkning Block. Enkelblock. Ovalt. Blockhus och axel insitu.Trä, blockhus och blockskiva av gran, lärk eller fur. Blockaxel/nagel av en, ädelgran eller idegran. Vid konservering av blocket skedde kraftig sprickbildning under infrysning och vacuumfrystorkning (Konserverings och analys rapporter för Marstrands materialet, undersökningen av Fredricus och kulturlagrena i hamnen 1998/1999). Blocket fotograferat av SVK. Färgdia före konservering A 99-17:24-29, efter konservering nr: A 2000-3:29-32. En jämförelse mellan Meary rose (1545) och Fredricus (1719) block visar att även om den yttre formen på blocken förändrats har blockmakarna på 1710-talet borrat och huggit ur blockhusen på samma sätt som kollegorna 1545. Blocken kan betraktas på två olika vis - som en teknisk maskindel eller som ett designprojekt. I det första avseendet är tillverkningssättet väletablerat 1545 och används fortfarande 1719 medan den yttre formen i någon mån följer ett mode (Pipping. O. 1999. Fredricus och den marinhistoriska forskningen. Stiftelsen Västsvensk Konservatorsateljé:s årsskrift 1998. Göteborg). Funktion: Block, del av en mekanisk lyft- eller draganordning, bestående av ett blockhus i vilket trissor är lagrade. Block och linor utgör tillsammans en talja, med vilken dragkraften kan riktas och förstärkas. På en segelbåt sitter block och talja mellan båt och storsegelbom och används för att skota storseglet (National encyklopedin).

Bohusläns museum

Block

Anmärkning: Block, del av. Ett kvarts blockhus, ovalt. Avbrutet vid axelhål. Axelhålets diameter 22 mm. Blockhusets höjd 30 mm. Blocket tillvärkat av gran eller fur (Konserverings och analys rapporter för Marstrands materialet, undersökningen av Fredricus och kulturlagrena i hamnen 1998/1999). Blockhusfragmentet fotograferat av SVK. Färgdia före konservering A 99-17:1-6, efter konservering nr: A 2000-3: 19-20 Se vidare konserveringsrapporter 2000-tal, 2007, Ref. nr. UM6798:82 mfl. i Bohusläns museums arkiv. En jämförelse mellan Meary rose (1545) och Fredricus (1719) block visar att även om den yttre formen på blocken förändrats har blockmakarna på 1710-talet borrat och huggit ur blockhusen på samma sätt som kollegorna 1545. Blocken kan betraktas på två olika vis - som en teknisk maskindel eller som ett designprojekt. I det första avseendet är tillverkningssättet väletablerat 1545 och används fortfarande 1719 medan den yttre formen i i någon mån följer ett mode (Pipping. O. 1999. Fredricus och den marinhistoriska forskningen. Stiftelsen Västsvensk Konservatorsateljé:s årsskrift 1998. Göteborg). Funktion: Block, del av en mekanisk lyft- eller draganordning, bestående av ett blockhus i vilket trissor är lagrade. Block och linor utgör tillsammans en talja, med vilken dragkraften kan riktas och förstärkas. På en segelbåt sitter block och talja mellan båt och storsegelbom och används för att skota storseglet (National encyklopedin).

Bohusläns museum

Block

Anmärkning: Block, enkelblock med rester av tamp. Tampen är z-slagen, delvis klädd och har ögla/splits. Tampens diameter 20 mm. Blocket är ovalt med relativt raka kanter. Blockhus 210 x 34 mm. Intakt blockskiva och blocknagel. Inga uppgifter om träslag i SVK:s rapport (UJ). Blocket är funnet mot innergarnering in mot k235. Blocket har vita utfällningar på ytan. Blocket fotograferat av SVK. Färgdia före konservering A 99-26:11-16. Färgdia efter konservering: A 02-34: 6-7 Se vidare konserveringsrapporter 2000-tal, 2007, Ref. nr. UM6798:82 mfl. i Bohusläns museums arkiv. OBS! En lös tamp är placerad i samma låda som blocket. Tampen kan vara ytterligare del av blockets fragmentariska tamp? Tampen har Litt/subnr 319, precis som blocket, men på en lös lapp i lådan står det "319 Md II", dvs kulturlagret i marstrands hamn. Enligt konserveringsrapport har en lina i fyra delar från kulturlagret konserverats och analyserats med fnr 319. Det verkar dock inte röra sig om det rep som ligger i lådan, det är ut ifrån beskrivningen i konserverings och analysrapporten troligare att repet i lådan hör till blocket från Fredricus än till hamnkulturlagret. (UJ). En jämförelse mellan Meary rose (1545) och Fredricus (1719) block visar att även om den yttre formen på blocken förändrats har blockmakarna på 1710-talet borrat och huggit ur blockhusen på samma sätt som kollegorna 1545. Blocken kan betraktas på två olika vis - som en teknisk maskindel eller som ett designprojekt. I det första avseendet är tillverkningssättet väletablerat 1545 och används fortfarande 1719 medan den yttre formen i någon mån följer ett mode (Pipping. O. 1999. Fredricus och den marinhistoriska forskningen. Stiftelsen Västsvensk Konservatorsateljé:s årsskrift 1998. Göteborg). Funktion: Block, del av en mekanisk lyft- eller draganordning, bestående av ett blockhus i vilket trissor är lagrade. Block och linor utgör tillsammans en talja, med vilken dragkraften kan riktas och förstärkas. På en segelbåt sitter block och talja mellan båt och storsegelbom och används för att skota storseglet (National encyklopedin).

Bohusläns museum

Block

Anmärkning: Block, del av. Halvt blockhus, ovalt. Kraftigt eroderat, maskätet? Blockhuset har skadade kanter. Tre repfragment, z-slagna, var av ett av fragmenten, en upphängningstamp, ligger löst på blocket. Två repfragment ligger lösa bredvid blocket. Repfragmentens diameter 20 mm. Tre kardeler, ett av fragmenten delvis taglat. Blocket Funnet i samma ruta/kontext som fnr 1219, dock ej passform (AO:s databas). Föremålet fotograferat av SVK. Färgdia före konservering A 99-20:4-6, efter konservering A 99-67: 33-36 En jämförelse mellan Meary rose (1545) och Fredricus (1719) block visar att även om den yttre formen på blocken förändrats har blockmakarna på 1710-talet borrat och huggit ur blockhusen på samma sätt som kollegorna 1545. Blocken kan betraktas på två olika vis - som en teknisk maskindel eller som ett designprojekt. I det första avseendet är tillverkningssättet väletablerat 1545 och används fortfarande 1719 medan den yttre formen i någon mån följer ett mode (Pipping. O. 1999. Fredricus och den marinhistoriska forskningen. Stiftelsen Västsvensk Konservatorsateljé:s årsskrift 1998. Göteborg). Funktion: Block, del av en mekanisk lyft- eller draganordning, bestående av ett blockhus i vilket trissor är lagrade. Block och linor utgör tillsammans en talja, med vilken dragkraften kan riktas och förstärkas. På en segelbåt sitter block och talja mellan båt och storsegelbom och används för att skota storseglet (National encyklopedin).

Bohusläns museum

Block

Anmärkning: Två fragmanet av delvis klädd och tjärbemängd tamp, ett kortare och ett längre fragment. 130 mm l, 20 mm diam, respektive 200 mm l, 20 mm diam.Tampen låg runt blocket när det hittades. Fyra mindre träfragment/föremål? av varrierande form och utseende. Ett av träfragmenten liknar en blockaxel (längd 32 mm, diameter 20 mm) hör till blocket? Blocket låg fastkrustat i havsbotten vid fyndtillfället varför ett av träfragmenten delvis är bemängt med järnkorrosion. I fyndasken är också järnkrusta med tågvirke och trä inblandat. Svårt att veta vilka av fragmenten som kommer från blocket och vilka som eventuellt legat fastkrustade kring blocket (UJ). Blocket fotograferat av SVK. Färgdia före konservering A 99-23:25-36. En jämförelse mellan Meary rose (1545) och Fredricus (1719) block visar att även om den yttre formen på blocken förändrats har blockmakarna på 1710-talet borrat och huggit ur blockhusen på samma sätt som kollegorna 1545. Blocken kan betraktas på två olika vis - som en teknisk maskindel eller som ett designprojekt. I det första avseendet är tillverkningssättet väletablerat 1545 och används fortfarande 1719 medan den yttre formen i någon mån följer ett mode (Pipping. O. 1999. Fredricus och den marinhistoriska forskningen. Stiftelsen Västsvensk Konservatorsateljé:s årsskrift 1998. Göteborg). Funktion: Block, del av en mekanisk lyft- eller draganordning, bestående av ett blockhus i vilket trissor är lagrade. Block och linor utgör tillsammans en talja, med vilken dragkraften kan riktas och förstärkas. På en segelbåt sitter block och talja mellan båt och storsegelbom och används för att skota storseglet (National encyklopedin).

Bohusläns museum

Block

Anmärkning: Block, enkelblock. Ovalt, relativt raka lång- och kortsidor. Rester av z-slagen upphängningstamp med splitsad ände, diameter 20 mm. Tampen i blockhjulet är fragmentarisk, z-slagen, diameter 20 mm. Repet bär spår av tjära. Blockhusets bredd 25 mm. Fyndplats: på innergarneringen. Föremålet fotograferat av SVK. Färgdia före konservering nr. A99:30-35. Färg dia efter konservering, nr:A02-30:19-20 En jämförelse mellan Mary rose (1545) och Fredricus (1719) block visar att även om den yttre formen på blocken förändrats har blockmakarna på 1710-talet borrat och huggit ur blockhusen på samma sätt som kollegorna 1545. Blocken kan betraktas på två olika vis - som en teknisk maskindel eller som ett designprojekt. I det första avseendet är tillverkningssättet väletablerat 1545 och används fortfarande 1719 medan den yttre formen i någon mån följer ett mode (Pipping. O. 1999. Fredricus och den marinhistoriska forskningen. Stiftelsen Västsvensk Konservatorsateljé:s årsskrift 1998. Göteborg). Funktion: Block, del av en mekanisk lyft- eller draganordning, bestående av ett blockhus i vilket trissor är lagrade. Block och linor utgör tillsammans en talja, med vilken dragkraften kan riktas och förstärkas. På en segelbåt sitter block och talja mellan båt och storsegelbom och används för att skota storseglet (National encyklopedin). Föremålet var utlånat till utställningen "Segeln, Degen und Kanonen - der Untergang der Prinzessin Hedvig Sofia" på Schloss Gottorf i Schleswig, Tyskland från maj 2015 - oktober 2015 och därefter till Maritimes Museum Kotka i Finland från november 2015 - mars 2016./ IL 2016-04-08

Bohusläns museum

Block

Anmärkning Block. Enkelblock. Ovalt. Blockhus och axel insitu.Trä, blockhus och blockskiva av gran, lärk eller fur. Blockaxel/nagel av en, ädelgran eller idegran. Vid konservering av blocket skedde kraftig sprickbildning under infrysning och vacuumfrystorkning (Konserverings och analys rapporter för Marstrands materialet, undersökningen av Fredricus och kulturlagrena i hamnen 1998/1999). Blocket fotograferat av SVK. Färgdia före konservering A 99-17:24-29, efter konservering nr: A 2000-3:29-32. En jämförelse mellan Meary rose (1545) och Fredricus (1719) block visar att även om den yttre formen på blocken förändrats har blockmakarna på 1710-talet borrat och huggit ur blockhusen på samma sätt som kollegorna 1545. Blocken kan betraktas på två olika vis - som en teknisk maskindel eller som ett designprojekt. I det första avseendet är tillverkningssättet väletablerat 1545 och används fortfarande 1719 medan den yttre formen i någon mån följer ett mode (Pipping. O. 1999. Fredricus och den marinhistoriska forskningen. Stiftelsen Västsvensk Konservatorsateljé:s årsskrift 1998. Göteborg). Funktion: Block, del av en mekanisk lyft- eller draganordning, bestående av ett blockhus i vilket trissor är lagrade. Block och linor utgör tillsammans en talja, med vilken dragkraften kan riktas och förstärkas. På en segelbåt sitter block och talja mellan båt och storsegelbom och används för att skota storseglet (National encyklopedin).

Bohusläns museum

Block

Anmärkning: Block, del av. Ett kvarts blockhus, ovalt. Avbrutet vid axelhål. Axelhålets diameter 22 mm. Blockhusets höjd 30 mm. Blocket tillvärkat av gran eller fur (Konserverings och analys rapporter för Marstrands materialet, undersökningen av Fredricus och kulturlagrena i hamnen 1998/1999). Blockhusfragmentet fotograferat av SVK. Färgdia före konservering A 99-17:1-6, efter konservering nr: A 2000-3: 19-20 Se vidare konserveringsrapporter 2000-tal, 2007, Ref. nr. UM6798:82 mfl. i Bohusläns museums arkiv. En jämförelse mellan Meary rose (1545) och Fredricus (1719) block visar att även om den yttre formen på blocken förändrats har blockmakarna på 1710-talet borrat och huggit ur blockhusen på samma sätt som kollegorna 1545. Blocken kan betraktas på två olika vis - som en teknisk maskindel eller som ett designprojekt. I det första avseendet är tillverkningssättet väletablerat 1545 och används fortfarande 1719 medan den yttre formen i i någon mån följer ett mode (Pipping. O. 1999. Fredricus och den marinhistoriska forskningen. Stiftelsen Västsvensk Konservatorsateljé:s årsskrift 1998. Göteborg). Funktion: Block, del av en mekanisk lyft- eller draganordning, bestående av ett blockhus i vilket trissor är lagrade. Block och linor utgör tillsammans en talja, med vilken dragkraften kan riktas och förstärkas. På en segelbåt sitter block och talja mellan båt och storsegelbom och används för att skota storseglet (National encyklopedin).

Bohusläns museum

Block

Anmärkning: Block, enkelblock med rester av tamp. Tampen är z-slagen, delvis klädd och har ögla/splits. Tampens diameter 20 mm. Blocket är ovalt med relativt raka kanter. Blockhus 210 x 34 mm. Intakt blockskiva och blocknagel. Inga uppgifter om träslag i SVK:s rapport (UJ). Blocket är funnet mot innergarnering in mot k235. Blocket har vita utfällningar på ytan. Blocket fotograferat av SVK. Färgdia före konservering A 99-26:11-16. Färgdia efter konservering: A 02-34: 6-7 Se vidare konserveringsrapporter 2000-tal, 2007, Ref. nr. UM6798:82 mfl. i Bohusläns museums arkiv. OBS! En lös tamp är placerad i samma låda som blocket. Tampen kan vara ytterligare del av blockets fragmentariska tamp? Tampen har Litt/subnr 319, precis som blocket, men på en lös lapp i lådan står det "319 Md II", dvs kulturlagret i marstrands hamn. Enligt konserveringsrapport har en lina i fyra delar från kulturlagret konserverats och analyserats med fnr 319. Det verkar dock inte röra sig om det rep som ligger i lådan, det är ut ifrån beskrivningen i konserverings och analysrapporten troligare att repet i lådan hör till blocket från Fredricus än till hamnkulturlagret. (UJ). En jämförelse mellan Meary rose (1545) och Fredricus (1719) block visar att även om den yttre formen på blocken förändrats har blockmakarna på 1710-talet borrat och huggit ur blockhusen på samma sätt som kollegorna 1545. Blocken kan betraktas på två olika vis - som en teknisk maskindel eller som ett designprojekt. I det första avseendet är tillverkningssättet väletablerat 1545 och används fortfarande 1719 medan den yttre formen i någon mån följer ett mode (Pipping. O. 1999. Fredricus och den marinhistoriska forskningen. Stiftelsen Västsvensk Konservatorsateljé:s årsskrift 1998. Göteborg). Funktion: Block, del av en mekanisk lyft- eller draganordning, bestående av ett blockhus i vilket trissor är lagrade. Block och linor utgör tillsammans en talja, med vilken dragkraften kan riktas och förstärkas. På en segelbåt sitter block och talja mellan båt och storsegelbom och används för att skota storseglet (National encyklopedin).

Bohusläns museum

Block

Anmärkning: Block, del av. Halvt blockhus, ovalt. Kraftigt eroderat, maskätet? Blockhuset har skadade kanter. Tre repfragment, z-slagna, var av ett av fragmenten, en upphängningstamp, ligger löst på blocket. Två repfragment ligger lösa bredvid blocket. Repfragmentens diameter 20 mm. Tre kardeler, ett av fragmenten delvis taglat. Blocket Funnet i samma ruta/kontext som fnr 1219, dock ej passform (AO:s databas). Föremålet fotograferat av SVK. Färgdia före konservering A 99-20:4-6, efter konservering A 99-67: 33-36 En jämförelse mellan Meary rose (1545) och Fredricus (1719) block visar att även om den yttre formen på blocken förändrats har blockmakarna på 1710-talet borrat och huggit ur blockhusen på samma sätt som kollegorna 1545. Blocken kan betraktas på två olika vis - som en teknisk maskindel eller som ett designprojekt. I det första avseendet är tillverkningssättet väletablerat 1545 och används fortfarande 1719 medan den yttre formen i någon mån följer ett mode (Pipping. O. 1999. Fredricus och den marinhistoriska forskningen. Stiftelsen Västsvensk Konservatorsateljé:s årsskrift 1998. Göteborg). Funktion: Block, del av en mekanisk lyft- eller draganordning, bestående av ett blockhus i vilket trissor är lagrade. Block och linor utgör tillsammans en talja, med vilken dragkraften kan riktas och förstärkas. På en segelbåt sitter block och talja mellan båt och storsegelbom och används för att skota storseglet (National encyklopedin).

Bohusläns museum

Block

Anmärkning: Två fragmanet av delvis klädd och tjärbemängd tamp, ett kortare och ett längre fragment. 130 mm l, 20 mm diam, respektive 200 mm l, 20 mm diam.Tampen låg runt blocket när det hittades. Fyra mindre träfragment/föremål? av varrierande form och utseende. Ett av träfragmenten liknar en blockaxel (längd 32 mm, diameter 20 mm) hör till blocket? Blocket låg fastkrustat i havsbotten vid fyndtillfället varför ett av träfragmenten delvis är bemängt med järnkorrosion. I fyndasken är också järnkrusta med tågvirke och trä inblandat. Svårt att veta vilka av fragmenten som kommer från blocket och vilka som eventuellt legat fastkrustade kring blocket (UJ). Blocket fotograferat av SVK. Färgdia före konservering A 99-23:25-36. En jämförelse mellan Meary rose (1545) och Fredricus (1719) block visar att även om den yttre formen på blocken förändrats har blockmakarna på 1710-talet borrat och huggit ur blockhusen på samma sätt som kollegorna 1545. Blocken kan betraktas på två olika vis - som en teknisk maskindel eller som ett designprojekt. I det första avseendet är tillverkningssättet väletablerat 1545 och används fortfarande 1719 medan den yttre formen i någon mån följer ett mode (Pipping. O. 1999. Fredricus och den marinhistoriska forskningen. Stiftelsen Västsvensk Konservatorsateljé:s årsskrift 1998. Göteborg). Funktion: Block, del av en mekanisk lyft- eller draganordning, bestående av ett blockhus i vilket trissor är lagrade. Block och linor utgör tillsammans en talja, med vilken dragkraften kan riktas och förstärkas. På en segelbåt sitter block och talja mellan båt och storsegelbom och används för att skota storseglet (National encyklopedin).

Bohusläns museum

Block

Anmärkning: Block, enkelblock. Ovalt, relativt raka lång- och kortsidor. Rester av z-slagen upphängningstamp med splitsad ände, diameter 20 mm. Tampen i blockhjulet är fragmentarisk, z-slagen, diameter 20 mm. Repet bär spår av tjära. Blockhusets bredd 25 mm. Fyndplats: på innergarneringen. Föremålet fotograferat av SVK. Färgdia före konservering nr. A99:30-35. Färg dia efter konservering, nr:A02-30:19-20 En jämförelse mellan Mary rose (1545) och Fredricus (1719) block visar att även om den yttre formen på blocken förändrats har blockmakarna på 1710-talet borrat och huggit ur blockhusen på samma sätt som kollegorna 1545. Blocken kan betraktas på två olika vis - som en teknisk maskindel eller som ett designprojekt. I det första avseendet är tillverkningssättet väletablerat 1545 och används fortfarande 1719 medan den yttre formen i någon mån följer ett mode (Pipping. O. 1999. Fredricus och den marinhistoriska forskningen. Stiftelsen Västsvensk Konservatorsateljé:s årsskrift 1998. Göteborg). Funktion: Block, del av en mekanisk lyft- eller draganordning, bestående av ett blockhus i vilket trissor är lagrade. Block och linor utgör tillsammans en talja, med vilken dragkraften kan riktas och förstärkas. På en segelbåt sitter block och talja mellan båt och storsegelbom och används för att skota storseglet (National encyklopedin). Föremålet var utlånat till utställningen "Segeln, Degen und Kanonen - der Untergang der Prinzessin Hedvig Sofia" på Schloss Gottorf i Schleswig, Tyskland från maj 2015 - oktober 2015 och därefter till Maritimes Museum Kotka i Finland från november 2015 - mars 2016./ IL 2016-04-08

Bohusläns museum

673 results in DigitaltMuseum:

Share to