61 results in DigitaltMuseum:

49 results in Västmanlands läns museum:

10 results in Hemslöjdens Samlingar:

2 results in Nordiska museet:

Share to