66 results in DigitaltMuseum:

64 results in Nordiska museet:

2 results in Sjöhistoriska museet:

2 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

Share to