7 results in DigitaltMuseum:

6 results in Vänersborgs museum:

6 results in Förvaltningen för kulturutveckling:

1 result in Nordiska museet:

Share to