81 results in Upplandsmuseet:

8 results in Nordiska museet:

2 results in Vänersborgs museum:

2 results in Västarvet:

1 result in Kalmar läns museum:

Share to