73 results in DigitaltMuseum:

View timeline 24 results

72 results in Upplandsmuseet:

1 result in Sjöhistoriska museet:

1 result in Statens maritima och transporthistoriska museer:

Share to