87 results in Västergötlands museum:

19 results in Nordiska museet:

10 results in Kalmar läns museum:

8 results in Västarvet:

8 results in Vänersborgs museum:

3 results in Kulturparken Småland / Smålands museum:

1 result in Länsmuseet Gävleborg:

Share to