35 results in DigitaltMuseum:

34 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

33 results in Sjöhistoriska museet:

1 result in Nordiska museet:

1 result in Marinmuseum:

Share to