13,631 results in DigitaltMuseum:

Theodore Lyckman (f. 1885, New Sweden, TX), om sin uppväxt i Amerika

Intervju med Theodore Lyckman, Brady, Texas. I intervjun medverkar också hans son, Quentin Lyckman, född 1910. LS 0046. Rubriker: Arbete, föräldrar, politik, religion, språkkunskaper, värnplikten, övrigt om intervjun. Arbete: Efter några få år i skolan så blev han tvungen att börja bidra till familjens försörjning. Han började arbeta som lantarbetare på en gård i närheten av hemmet. Arbetet var hårt och han tjänade bara 50 cents om dagen. Under de sju månader han arbetade på gården så fick han två halva dagar ledigt. Föräldrar: Hans föräldrar kom från Småland. De emigrerade förmodligen i början av 1870-talet. Hans far kom till New Sweden, Texas, 1875. Han och hans bror var de första svenskarna som köpte land i New Sweden. Politik: Han talar uppskattande om president Roosevelt. Han fick det mycket bättre ekonomiskt efter Roosevelts makttillträde. Religion: Det fanns flera svenska kyrkor i Brady när hans son växte upp. I de svenska kyrkorna hölls gudstjänsterna och konfirmationsundervisningen på svenska. Språkkunskaper: Han och hans son talar svenska med varandra varje dag. De är mycket angelägna om att hålla sina kunskaper i svenska vid liv. Deras svenska vänner föredrar däremot att tala engelska. Värnplikten: När hans son skulle göra värnplikten, och de amerikanska myndigheterna fick reda på att han hade svenskt ursprung och behärskade svenska, så blev han beordrad att tjänstgöra som tolk. Han berättar att många amerikaner av utländsk härstamning och med goda kunskaper i sitt modersmål användes som tolkar i den amerikanska armén. Övrigt om intervjun: Ljudkvalitén är bitvis ganska dålig, beroende på problem med bandspelaren vid inspelningstillfället. Intervjun är på svenska, men ibland övergår de intervjuade till engelska.

1 audio

Kulturparken Småland / Smålands museum

Walter Johan Berkman (f. 1889, Decker, TX), om hans föräldrars utvandring

Intervju med Walter Berkman, Coupland, Texas. I intervjun medverkar även hans bror, Martin Berkman, född i Coupland 1907. Han bidrar med en hel del information. LS0044 och LS 0045 Rubriker: Anledning till emigration, bomullsplockning, bomullsviveln, Coupland, Texas, föräldrar, missväxtåret 1925, politik, religion, Trinity College, övrigt om intervjun. Anledning till emigration: Hans far emigrerade eftersom han insåg att Sverige var överbefolkat. Arbete: När hans far kom till Texas så började han arbeta för sin farbror som hade en gård i närheten av Austin. När han tjänat ihop tillräckligt med pengar så köpte han land i Decker. Efter några år i Decker så flyttade han och hans familj till Coupland, New Sweden. Walter fick tidigt börja hjälpa till med arbetet på gården. Han redogör ingående för hur jordbruksarbetet gick till när han var ung. De odlade framför allt majs och bomull. På den tiden använde de mulåsnor istället för hästar som dragdjur, eftersom mulåsnorna var tåligare och fogligare. När traktorerna kom så slutade Walter med jordsbruksarbetet och hans bror Martin tog över skötseln av gården. I det Berkmanska hemmet tilläts inte kvinnorna arbeta ute på fälten. De fick sköta allt inomhusarbete. Bomullsplockning: När det var dags att skörda bomullen så reste Berkmans in till Austin och hämtade svarta arbetare. På gården fanns ett särskilt hus där de svarta kunde bo med sina familjer. Alla i familjen hjälpte till med bomullsplockningen. De svarta arbetarna var effektiva bomullsplockare. En skicklig bomullsplockare kunde plocka upp till 300 kilo ren bomull på en dag. Bomullsviveln: Förr i tiden var det vanligt att bomullsskörden blev förstörd av skadeinsekter. Hans bror berättar om hur "the boll-weevil", bomullsviveln, kunde förstöra hela skörden. Bomullsviveln är en skadeinsekt som lägger sina ägg i bomullsplantan så att bomullen inte kan utvecklas. Coupland, Texas: Han berättar livfullt och ganska utförligt om hur det såg ut i Coupland när han och hans föräldrar flyttade dit någon gång i slutet av 1890-talet. De flyttade dit i december, och allt var gyttja. Det fanns i stort sett inga vägar, och det var omöjligt att använda vagn på grund av all gyttja. Föräldrar: Hans föräldrar kom från Småland. De emigrerade i början av 1880-talet. Missväxtåret 1925: De berättar om missväxtåret 1925, då torkan förstörde skördarna i södra Texas. Många jordbrukare blev då tvungna att resa in till städerna och arbeta som hantverkare. Det fanns även de som livnärde sig på att plocka bomull i norra Texas, där torkarn inte var lika svår. Politik: Walter är inte politiskt intresserad. Hans bror Martin däremot är demokrat. När Walter och hans bror var unga så var de flesta svenska emigranterna i Texas republikaner. Religion: I hans föräldrahem tillhörde de den lutherska kyrkan. Familjen gick i kyrkan varje söndag. Trinity College: Hans bror Martin gick två år på Trinity College i Round Rock. Skolan grundades 1906. Verksamheten upphörde i slutet av 20-talet, när antalet elever blev för litet. Det var många svenska pojkar i Texas som fick sin utbildning vid Trinity College. Övrigt om intervjun: Ljudkvalitén är ganska bra. Det är ibland svårt att uppfatta vad Walter Berkman säger eftersom han talar en mycket utpräglad småländska. Intervjun är på svenska, men ibland övergår de intervjuade till engelska. Inspelningen är i två delar.

2 audio

Kulturparken Småland / Smålands museum

3,188 results in Kulturparken Småland / Smålands museum:

1,621 results in Nordiska museet:

1,601 results in Tekniska museet:

Share to