5 results in DigitaltMuseum:

2 results in Nordiska museet:

1 result in Statens maritima och transporthistoriska museer:

1 result in Vänersborgs museum:

Share to