2,079 results in DigitaltMuseum:

Sjöman [Målning]

Amelin, Albin

Montering: Gråmålad träram. Oljemålning av Albin Amelin föreställande sjöman med korslagda armar framför vägg med målning av skepp. Pastöst målad. På baksidan, västra sidans spännram, skrivet med blyerts: "Stenebäcken Orust 7/7 46 till Th. Resmark". På dukens baksida skrivet med tusch "Th. Resmark". På baksidan en mindre lagning med lapp upp till vänster. Uppgifter enligt Sven Ekman, Stenungsund den 20 februari 2003: Mannen på bilden var den Orustbo, som ägde tomten i Edshultshall som familjen Amelin köpte. (Sven Ekman osäker på om det fanns ett bostadshus på tomten.) Albin Amelin målade av säljaren som delbetalning för övertagandet. Sven Ekman var osäker på hur målningen 1977/78 kommit i en konsthandlares ägo i Göteborg. Kanske hade den avporträtterade dött och målningen avyttrats på något sätt. Sven Ekman köpte dock målningen av konsthandlaren, och sålde den vidare till gallerist Gösta Jansson, Nyttokonst i Uddevalla. Gösta Jansson drabbades kort därefter av ekonomiska bekymmer. Detta var troligen orsaken till att målningen en tid exponerades i Handelsbankens lokaler, Uddevalla. (Galleri Nyttokonst överläts senare till Martin och Sonja Lindén.) Uppgifter enligt Lennart Henriksson, Ellös den 3 mars 2003: Som barn i Ellös lärde Lennart Henriksson känna Dr. Thure Resmark. Enligt Henriksson var det Resmark som sålde tomten i Barrevik till familjen Amelin omkring 1948. Albin Amelin och Dr. Resmark umgicks. Lennart Henriksson minns mycket väl att denna målning hängde på Dr. Resmarks praktik i Ellös på 1950-1960-talen.

View timeline 932 results

1,437 results in Bohusläns museum:

406 results in Västergötlands museum:

188 results in Kulturparken Småland / Smålands museum:

Share to