5 results in DigitaltMuseum:

4 results in Nordiska museet:

1 result in Marinmuseum:

1 result in Statens maritima och transporthistoriska museer:

Share to