0 results in Värmlands Museum:

75 results in DigitaltMuseum:

Fastighetshandlingar

Fastighetshandlingar, bunt 1. Lagfartsbevis gällande 1/6 mantal Tokatorp 1:3, Bergstena sn, för Frans Johansson som köpt hemmansdelen av Fanny Johnson. Alingsås den 17 januari 1940 2 a. Lagfartsbevis gällande ----dito----, för Fanny Johnson som köpt hemmansdelen av Astrid Nylander. Alingsås den 17 januari 1940 2 b. Köpebrev å 1/6 mantal Tokatorp 1:3, Bergstena sn. Köpare Fanny Johnsson, säljare Astrid Nylander. Göteborg den 29 augusti 1939 2 c. Lagfartsbevis gällande ----dito--- för Astrid Nylander som köpt hemmansdelen av Oscar Alexandersson och hh Ellen Augustsson. Alingsås den 9 december 1936 3. Gravitationsbevis rörande varierande andelar mantall litt Aaab, Nolhaga nr 1---. Varierande delar och köpare/säljare mellan 1913 och 1923. 4. Inteckning av ---dito--- 7 nov 1922 till 29 december 1937 då inteckningen dödades. 5. Köpekontrakt av ---dito----. Säljare H Sörensen, köpare Frans Johansson och Eric Johansson, Vårgårda. Nolhaga och Alingsås maj - juni 1923 6. Lånehandling rörande ----dito---- mellan Frans Johnasson, Eric Johansson och Sparbanken i Alingsås. Alingsås den 8 juni 1923 7. Köpebrev rörande 3/16 mtl Nolhaga litt. A a a b R.N:r 1:8 och 1/16 mtl samma hemman litt A a a c R.N:r 1:9. Säljare Sörensson, köpare Frans Johansson och Eric Johansson från Lund Nordgården. Hjo den 1 december 1924 8. Utdrag av lagfartsprotokoll rörande ---dito---- 1924 9. Lagfartsbevis rörande ----dito--- Alingsås den 13 december 1924 10. Utdrag av inteckningsprotokollet hållet hos Rådhusrätten i Alingsås den 8 juni 1931. Rör egendomen ----dito--- och makarna H och Emmy Sörensson.

Share to