54 results in DigitaltMuseum:

33 results in Västmanlands läns museum:

5 results in Arsenalen:

5 results in Sveriges militärhistoriska arv:

Share to