3,153,427 results in DigitaltMuseum:

Fotoprotokoll
Acc.nr. OLM-2017-42

Objekt: Rengöring, mögels

Fotoprotokoll Acc.nr. OLM-2017-42 Objekt: Rengöring, mögelsanering och målning av innertak i mangården vid Siggebohyttans bergsmansgård Gata/kvarter/fastighet: Siggebohyttan 2:2 Socken: Linde socken Kommun: Lindesbergs kommun Län: T År: 2017-2020 Motiv: 1-3: Tak och väggar i festsalen, före åtgärder. 4-5: Taket i främre köket på nedre våningen, före åtgärder. 6-7: Taket i övre hallen, före åtgärder. 8-9: Taket i övre köket, före åtgärder. 10-11: Taket i salskammaren, före åtgärder. 12-13: Tak och väggar i festsalen, före åtgärder. 14-15: Taket i gröna rummet eller Bohmans kammare, före åtgärder. 16-17: Taket i röda rummet, före åtgärder. 18-20: Taket i blå rummet, före åtgärder. 21: Taket i främre köket på nedre våningen, före åtgärder. 22-24: Festsalen efter rengöring och med prov- och referensytor. 25: Gröna rummet eller Bohmans kammare efter rengöring och med prov- och referensytor. 26-27: Övre hallen efter rengöring och med prov- och referensytor. 28-29: Främre köket på nedervåningen efter rengöring och med prov- och referensytor. 30: Blå rummet efter rengöring, lagning och målning av papptak. 31-33: Salskammaren efter konservering av flagande färg på taklisten och efter rengöring av tak, samt med prov- och referensytor. 34-35: Väggmålningar i festsalen efter rengöring. 36-37: Gröna rummet eller Bohmans kammare efter rengöring och med prov- och referensytor. 38-39: Festsalen efter rengöring och med prov- och referensytor. 40: Salskammaren efter rengöring och med prov- och referensytor. Diarienr. 2016.600.112

Share to