8 results in Jönköpings läns museum:

Brev

Brev

Brev 1903-10-11 från John Bauer till Emma, Joseph, Hjalmar och Ernst Bauer, bestående av fyra sidor skrivna på fram- och baksidan av ett vikt pappersark. Huvudsaklig skrift handskriven med svart bläck. . BREVAVSKRIFT: . [Sida 1] Stockholm Lördag den 11 okt 1903 Jag mår bra och trifs utmärkt i min lill- kammare, trotts att jag fångar 3 – 4 loppor om dygnet. Det kan ju ingen hjälpa att de finnas. det är i alla fall en viss glädje med dem, ty man blir alltid så inner- ligt glad när man får fatt i någon syndare. Nu har jag fått en fotogen- kamin så det är skapligt varmt. Så har jag den sorgliga . [Sida 2] 2 3 pligten tillkännagifva att min tanke på prisämnesmålning fatt ett snöpligt slut. Jag anade det genast som jag kom hit upp. Gamla prissar som jag aldrig haft en aning om att de skulle [överskrivet : k] söka, sökte och fick naturligtvis. Men sådant får man sätta sig öfver. Det afgörande sammanträdet var först i går. Förofrigt är här förfärligt ligt sig. Allting går i sina gamla vanliga kuggar. Jag blef i det närmsta enhälligt återvald till tidningsman men jag ämnar vid nästa sammanträde anhålla om 2 koleger. Det fordras minst . [Sida 3] 3 att kunna indrifva några bidrag. Så har jag gjordt 6 små teckningar åt Bonnier, 50 kr. Så har jag varit uppe och bockat mig för en fröken Kvint, redaktör för Julklappen och Folkets barntidning. Jag vän- tar dagligen [överstruket: b] manuskript för [överstruket: den] tidningen likaså från Barnbiblioteket Saga och Evangeliska fosterlandsstif- telsen. Ja Det är allt hvad jag har att skrifva Hälsningar till alla John. P.S. Ni kan gärna skicka . [Sida 4] min Susannastudie sam- tidigt som mina kläder och tobakspåsen. D.S. Tack ska du ha för kortet Enne!

Brev

Brev

Brev odaterat från John Bauer till Emma, Joseph, Hjalmar och Ernst Bauer, bestående av fyra sidor skrivna på framsidan av ett vikt pappersark. Huvudsaklig skrift handskriven med blyerts. . BREVAVSKRIFT: . [Sida 1] [inskrivet med blyerts: 1902?] Stockholm Mandag Snälle Pappa, Mamma, Hjalmar och Enne. Jag skulle skrifvit i går men hade inget papper. Emellertid mår jag fortfarande bra naturligtvis med undantag af en viss Sarafeber. Alla här uppe har Sarafeber. Det talas knappast om någonting an- nat än Sara. Jag har varit med om att stå i kö från 7 på morgonen till 12 m, N:o 6 i ordningen och ändå inte fått någon biljett. Vi skulle köpa 40 och fingo 12. I lördags köpte jag mig . [Sida 2] en biljett af en månglare en kvart efter sedan föreställ- ningen hade börjat 50 öre billigare än hvad han själf hade gifvit Jag såg Kameliadamen. [inskrivet: Jag] [överstruket – an] häng de i knävecken med benen böjda åt andra hållet, men jag har i alla fall sett henne. och jag har lofvat mig själf att aldrig försöka beskrifva henne. Så har jag varit och hört Lindberg som Hamlet för att bättre kunna begripa hennes dito men det fanns ingen möjlighet att få billjett under 14 kr, men hade jag vetat hvad jag nu vet hade jag ta mi katten betalt det. På Akademien ha vi nu i nära 14 dagar hållet på med . [Sida 3] en modell utan resultat. Han är nybörjare, kan inte stå still och dessutom äcklig att se på. Vi ha alla lämnat våra stora teck- ningar halffärdiga och börjat med småsaker. Kulle, som är lärare, rasar och är aldeles förtviflad. Jag trifs allt bättre i mitt lilla rum. Om morgnarna får jag kaffe på sängen upp- buret till mig från Björklund. Så har jag börjat läsa tyska d.v.sa tyska böcker som lag [överskrivet: l] lånar på biblioteket. Några illustrationsbeställningar har jag inte fått vidare. De tyckas ha glömt bort mej. Mina teckningar till Bonnier äro absolut misslyckade sorgligt nog. Jag har tecknat dem på . [Sida 4] duk och använt en slags täckhvitt som inte alls gör sig gällande i reproduktion Jag har talat med Silfversporre. De ha lofvat göra om några af klicheerna. Bonnier tyckte i alla fall att de voro bra. Jag skickar här af[-?] Hälsningar John. P.S. När får jag mina kläder! Tack för bref. Hälsa hynnen [inskrivet på tvären på vänster sida: Skrif snart Enne!] [Inritat: en skiss med text bredvid: Jag är fin kar och har börjat en pracktisk kragskyd. dande [överskrivet: t] halsdug. Dä inte vackert men bra.]

Share to