838 results in Vänersborgs museum:

AKVARELL

AKVARELL

Teckning som kolorerats med akvarell. Utomhusmiljö med en man, en kvinna och ett barn. På höger sida kan skymtas ett trähus med tegeltak. Teckningen skänktes till Landshövding Carl Mannerfelt, Mariestad av Ryttmästare Bertil Ekberg, Dagsnäs, omkring 1941. Teckningen ramades in i träramen hos Olle Hellstöm i Skara under 1900-talet. L. W. Kylberg föddes på Såtenäs säteri i Tuns socken. Han blev först officer vid Värmlands fältjägare men tog avsked redan 1823 som kapten. På Såtenäs utvecklade han en ovanlig energi som jordbruksreformator. Godset fungerade också som lantbruksskola. I många år var han ordförande i Skaraborgs läns hushållningssällskap. Han var djupt engagerad i pedagogiska frågor och startade på egen hand en skola för traktens barn. (Den obligatoriska folkskolan infördes 1842). Vid sidan av sina många praktiska värv odlade han på lediga stunder sitt konstnärskap. Med despotisk kraft inplanterade han också intresset för konst hos sina många barn. Åtminstone 10 av de 14 har lämnat kända alster efter sig. Redan från tiden på militärhögskolan på Karlberg i Stockholm ritade L. W. Kylberg vyer från olika delar av Sverige. Inte sällan överförde han dem sedan till oljemålningar. Många av hans arbeten reproducerades som litografier i tidens topografiska litteratur och handböcker.

Share to