1,144 results in DigitaltMuseum:

Brev

Brev

Brev 1918-05-07 från Ester Bauer till John Bauer, bestående av åtta sidor skrivna på fram- och baksidan av två vikta pappersark. Huvudsaklig skrift handskrivedn med svart bläck. Brevet saknar underskrift. Handstilen tyder på Ester Bauer som avsändare. . [Sida 1] [skrivet på tvären längst upp: Fru Phil vill köpa Puttes barn- vagn, ska vi sälja den? Ska inte Putte ha den som minne. Nu när vi kommer till Djurs-holm får den ju stå i fred för flyttningen --- Vad tycker du? Å andra sidan sett behövde hon nog köpa billigt Barnvagnar äro så dyra nu. Skriv genast vad du tycker.] . Stockholm 7.5 1918 Cirkeln har sålt en ”bröstbild av fru Bauer” för 4.500 och utav dem har Cirkeln tagit 900 kr. det är väl bra hårt? Vidare är ”Älgen såld för 600 kr. Jag har nu fått först en check på 308 kr. Och i går en check på 4.600 kr. De ämnar jag sätta in på boken i Enskilda banken (Bankir Rydberg [överstruket: Varför] har köpt [överstruket: båda] den stora) Varför satte du inte själv pris på den stora? Pelle Svedlund satte 4.500 i kattaloge . [Sida 2] Nog hade han givit 6.000 utan att pruta, säjer Frida. Varför har du bara satt 600 kr på de som kommo från Amerika? Du har ju alltid sagt 1000 för dina arbeten i vinter och 800 om de köpas direkt av dej. Du har ju en likadan som jag fått till Broman och där står också 600, om han nu kommer och får se det är det ju för- argligt då du sagt att den bör kosta 800 kr. Och det bör den ju allra hällst som B. har höjt sina priser ohyggligt. --- Ja, det var synd att du satte så låga priser men nu är det ju . [Sida 3] tryckt i kattalogen. Frida tycker också att det är för billigt. Det sista [ord som ska byta plats enligt streck: jag skrev kvitto till kvitto jag skrev] på till Frida tyckte jag att var hela inkomstn av sålda konstverk 6. 5 [överskrivet: 500] 510 kr. Därutav har utbetalats 300 kr till Stubelius 308 kr. till mej och nu sist 4.600 kr [överstruket: är det] alltså 5.208 kr. [inritat streck] Jag ringde nu till Frida, här har du förteckningen på det sålda Lito No 11 Kr. 100 ” ” 8 ” 12 ” ” 1 ” 12 ” ” 2 ” 12 ” ” 8 ” 12 ” --------------- ” 12 Liten teckning ” 250 Akv. Riddaren ” 1000 ” Älgen ” 600 Oljem. Sagoflickan 4 500 ____________ 6510 kr . Alltså har Cirkeln fått 1. 302 kr. Det är väl mycket som avgår tycker jag, eller, du borde sätta prisen högre. . [Sida 4] Jag ringde till Stubelius, du har nog redan fått hans brev. Huset kommer nog inte under tak förr än om 3 veckor. Stubbe har lovat att meddela. -------- I tidningen står det att man inte kan få smör och ägg i Småland Äggen betinga fabulösa priser och smöret säljs inte under 9 kr. kg. Är det sannt? Skriv utförligt hur där är, annars vågar jag inte komma ner med Putte. Få vi mjölk? ? ! Hela sommaren? Det måste du [överskriven bokstav] Få löfte om att få du kan ju lova dem hö till hösten. Kunde vi få höns, vore det utmärkt, vi kunna ju mycket väl föda dem på Björkudden och en gris också förresten. Vi böra nog tänka på . [Sida 5] hösten och den kommande vintern, jag har inte sett fläsk nu på 3 veckor. Något att steka i har jag inte, vi få äta kokt mat alltid. I morgon få vi 3 kg smör. Putte har blivit så stor och pratar alltid om nästan allting. Att han leker med barnen i parken har utvecklat honom mycket, han är inte alls blyg nu, pratar ogenerat med främmande mänskor. Om fredag ska Hilda och jag och Putte gå på Skansen och se på ”djurputtarna”. Putte talar ofta om dej. I dag när jag fick ditt brev, sa’ han med frågande förtjust min ”Vava kommer snart? När vi då sa att vi skulle resa . [Sida 6] till far blev han nögd. Han brukar sitta på linialen och resa ”lånt, lånt bott till vava”. Jag har tagit några plåtar av honom, men han grimasserar alltid i det avgörande ögonblicket. Jag var på en aktion vid Ulriks- dal häromdan, där var mycket vackra saker b.a. var där en sydd tavla, föreställande en herde- idyll. Den hade jag gärna velat haft. Men den blev nog mycket dyr. Jag stannade inte så att jag fick höra det. Skriv genast och tala om matförhållandena. Visst får du sockerkort utan det gamla, det har vi fått här. [överstruket: Jag skick Om inte du får ett där så har jag ett här och ska då skicka det genast.] Här har du ett kort det gäller [överstruket: för] endast för . [Sida 7] maj månad, [överstruket: du ska skriva ditt namn] [inskrivet ovanför: jag har skrivit ditt namn] på det. Andvänd inte mitt toppsocker, det ska jag ha till syltning. Hjalmar får ha socker med sej. Att jag kunde vara så dum att ge Olga en topp. men man visste inte då vad det vill säga att försaka. Köp polka- grisar om du kan få. Tag hem mjölet så fort som möjligt, det blir bara sämre för varje dag. De blanda upp det med allt möjligt skräp. Om det finns sagogryn så tag ett ½ kg också, det är bra att ha till soppor. ------ Någon reda om våningen har jag inte fått ännu --- jag tror . [Sida 8] nästan att –l.[?] har spekulation att försjtäna lite själv också, annars skulle han inte vara så mån’ om att vilja skörta upp priset, han vill locka mej att begära fabulösa summor --nom[?] (”någon han känner till, som skulle ställa om det”) Jag väntar ännu på den norske konsolm. Ja, du har det skönt som är ifrån allt ting. Du har väl sett i tidningen att här varit en stor fäst på Dramaten för franska röda korset, den lär ha varit glänsande, en del, av det ”det glada kotteriet Konstnärsringen” har medvärkat. Hade du varit här hade du väl antagligen varit där med. Allt annat har du ju varit med om i vinter. Gustav är [delvis suddigt: kanske] bättre än jag trodde jag talade med honom nyss, han lovade hjälpa mej. Norska familjen flyttar till Norge Skriv genast om matförhållandena i Grenna. Hälsningar från Putte och mej.

Share to