2,076,956 results in DigitaltMuseum:

Fotoprotokoll
Acc.nr. OLM-2021-37

Objekt: Skräddartorp
Ort:

Fotoprotokoll Acc.nr. OLM-2021-37 Objekt: Skräddartorp Ort: Gtyrhyttan Socken: Grythytte socken Kommun: Hällefors kommun Län: T År: 2021 Motiv: Omläggning av tak samt åtgärder på panel, på logen vid Skräddartorp 1: Portlidret in till gårdstunet 2: Loglängan, södra sidan 3: Östra lilla tillbyggnaden, före åtgärder 4: Under arbetets gång, teglet har plockats av 5: Panelen på norra sidan av logen. Marken har planats ut och växtligheten tagits bort. Nedre delen av panelen har också tagits bort. 6: Undertaket 7: Östra lilla tillbyggnaden, norra sidan. Arbetet pågår. 8: Hörnstolpe i nordöst, med rötskador längst ner. Före åtgärder. 9: När den rötskadade panelen på norra sidan av byggnaden togs bort upptäcktes att timmerstommen hade en äldre kraftig rötskada. Rians stomme hade också en kraftig sättning som troligtvis kommer av att syllstocken har ruttnat bort till hälften. 10: Timmerstommen inne i rian, mot logen. De har senare uppsågade öppningar mellan sig. 11: Syllstocken till rian är kraftigt sönderrötad. 12: Norra sidan av logen. Arbetet pågår och marken har planats ut för att få fall från byggnaden. 13: De två timmerstommarna. Rian till vänster och logen till höger i bild. 14: Även logdelen visade sig ha äldre skador på stommen och syllstockarna. 15: Västra tillbyggnaden med lockpanel. 16: Lilla tillbyggnaden i öster efter åtgärder. Nytt taktegel, ny panel och nya vindskivor och takfotsbräda. Även logdelen fick nya vindskivor. 17: Till vänster om dörren, till rian, finns under panelen årtalet 1737 inkarvat i en av timmerstockarna. 18: Knutarna mellan rian och logen. På logen är knutarna avsågade vissa timmervarv. 19: Ena knuten till logdelen ser ut att ev ha glidit av en grundsten. 10: Även logdelen visade sig ha äldre skador på stommen och syllstockarna. Diarienr. 2021.173

Share to