TAKMÅLNING, DEL AV
Funktion: Innertak till kyrka. Två bemålade bräder, sekundärt sammanfogade med två fastskruvade tvärslåar. Röd bakgrund samt änglar, människor och moln, målat i ljusa färger. Högst upp är det delar av en text. Tidigare märkning, 10937 A, målat i gult på baksidan. Taket ingick tidigare i Göteborgs Historiska museums samling. Det består av totalt 21 bräder, varav två resp. tre sitter ihop. Bohusläns museum blev erbjudet taket i gåva 1997-01-22 se dnr 27/97 F. I Göteborgs historiska museums huvudliggare står följande: "GM 10937 Kyrktak, fragment bestående utav bräder med målningar, 21 st, varav flera kunna sättas samman. (De med A resp B o. C märkta bräderna hör samman). Förvärvat 1929. Ursprung Näsinge kyrka, Vette hd. Köpt av I. Flodin, Fjällbacka för 125 kr". Taket har ursprungligen suttit i Näsinge gamla kyrka, den var från medeltiden och revs och ersattes med en ny år 1864. C. von Schönfeldt var kyrko- och porträttmålare. Han har utsmyckat ett tjugotal kyrkor i Bohuslän. 1739 flyttade han från Göteborg till Uddevalla. Han dog i Uddevalla. Taket kostade 280 daler (enligt uppgift ur "Det efterreformatoriska dekorativa kyrkomåleriet). Taket var plant, till skillnad mot de flesta kyrkorna på västkusten vilka oftast var välvda (enligt uppgift ur "Christian von Schönfeldt - kyrkomålaren"). Litteratur: Svenskt konstnärslesxikon. Hallbäck, Sven-Axel, Det efterreformatoriska dekorativa kyrkomåleriet, Göteborgs stads konst- och målareämbete, Göteborg 1947. Hallbäck, Sven-Axel, Christian von Schönfeldt - kyrkomålaren, Vänersborg 1956. Se även Bilagepärmen UM26459 angående återanvänt kyrktak från Askum kyrka, målat av von Schönfeldt.

Share to