Välkommen till Västerås stads samlingar och arkiv på Digitalt Museum! Här presenteras konst, föremål, byggnader, växter, fotografier och arkivhandlingar ur Vallby Friluftsmuseum, Västerås konstmuseum och Västerås stadsarkivs samlingar.

Västerås museer och Västerås stadsarkiv

Vallby Friluftsmuseum återskapar och visar de miljöer som människor en gång levde och arbetade i, från 1600-talet till sena 1900-talet. Här finns ett femtiotal bevarade byggnader från hela Västmanland. Runt husen finns åkrar, ängar och trädgårdar med äldre prydnads- och nyttoväxter, fruktträd och åkergrödor. I hagarna kring museet finns jämtgetter, linderödssvin, gestrikefår, gotlandskaniner och andra lantrasdjur.

Västerås konstmuseum ansvarar för Västerås stads konstsamling på cirka 10 000 verk. Samlingen består främst av svensk 1900-talskonst och samtidskonst, med ett speciellt fokus på den lokala och regionala konsten. Museet ansvarar även för den offentliga konsten som finns placerad runtom i staden och på olika offentliga platser.

Västerås stadsarkiv förvarar handlingar från alla slags kommunala verksamheter inom Västerås stad, såsom skola, socialtjänst, stadsplanering och miljö- och hälsovård. Här förvaras även handlingar och fotografier från privatpersoner och privata företag. Bildarkivet rymmer ungefär 200 000 bilder och de vanligaste motiven visar stadsmiljöer i centrala Västerås från 1950-talet och framåt.

På Digitalt Museum visas ett urval av stadens olika samlingar. Det är ett pågående arbete och publicering sker fortlöpande.

Vallby Friluftsmuseum och Västerås konstmuseum är en del av Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen, Västerås stad.

Our departments

Visit us

Share to