Digitalt Museum Digitalt Museum

Duk


Om objektet

Benämning:
Duk (Sakord)
Skiss (Sakord)
Löpare (Preciserat sakord)

Titel:
Skogsvelind

Historik:
Skiss och garnprov till löpare "Skogsvelind". Löparen är formgiven av Gunborg Ahlberg 1971.

Materialet tillhör den så kallade hemslöjdssamlingens B-samling, som samlades in av Uppsala läns hemslöjdsförening under åren 1916-1993.

Hemslöjdssamlingen deponerades på Upplandsmuseet 1981-12-21 av Uppsala läns hemslöjdsförening och skänktes till Upplandsmuseet 1994-06-01 av Hemslöjdsföreningen i Uppsala län.
Produktion:
1971 (Påskrift)
Designer/Formgivare: Ahlberg, Gunborg
Ägande:
Tidigare ägare, säker: Uppsala läns hemslöjdsförening
Tidigare ägare, ort, säker: Sverige (SE), Uppland, Uppsala, Uppsala, Uppsala
Accession:
1994
Givare till museet, säker: Hemslöjdsföreningen i Uppsala län
Givare, ort, säker: Sverige (SE), Uppland, Uppsala, Uppsala, Uppsala

Beskrivning:
En skiss och två pappskivor med fastknutna garnprover. Skissen är gjord med röd och rosa vattenfärg (?) på rött papper som sedan klistrats på ett kartongblad. På kartongbladet står "B-3870 Löparväv 'Skogsvelind' LÖPARE I OLIKSIDIG KORSKYPERT. GUNBORG AHLBERG 1971". Fasttejpad vid skissen sitter en pappskiva med gröna cottolingarner lindade runt. Pappskivan är märkt "SKOGSVELIND G.A."
Garnproverna är av cottolin, på den ena pappskivan i gröna nyanser och på den andra i röda nyanser.

Påförd text:
Påskrift: B-3870 Löparväv "Skogsvelind" LÖPARE I OLIKSIDIG KORSKYPERT. GUNBORG AHLBERG 1971
Påskrift: SKOGSVELIND G.A.

Identifikationsnr:
UM33312b

Institution:
Upplandsmuseet

Visa tilläggsinformation

Om museet

Museum:
Upplandsmuseet

Museets webbplats:
www.upplandsmuseet.se

Samlingarna har katalogiserats under lång tid och av många olika personer. Därför kan uppgifterna om objekten variera. Kontakta gärna Upplandsmuseet om du hittar felaktigheter eller vill komplettera informationen. Tack på förhand!

Relaterade artiklar

Rekommendera en artikel från Wikipedia eller en annan godkänd källa

Autogenererade artiklar från Wikipedia

Hemslöjd

Hemslöjd är en hantverksmässig tillverkning av bruks- eller prydnadsföremål för eget behov eller till försäljning.

Formgivning

Design är ett begrepp som beskriver ett föremåls konstruktion, formgivning eller den skapandeprocess[1] som används från idéstadiet till färdig produkt. Dessa produkter utvecklas efter funktionella och estetiska krav med utgångspunkt från brukarens behov. Design tillämpas för utveckling av varor, tjänster, processer och miljöer.[2] Då inkluderas funktioner som teknik, användarvänlighet, miljövänlighet, utseende, affärslösningar och även marknadsföring. Det finns emellertid ingen allmänt accepterad definition av ordet design, då termen har olika betydelser inom olika designdiscipliner och användarområden.

Duk

En duk är i begreppets vidaste bemärkelse ett vävt tyg, men kan även avse en väv av metall.

Svensk Hemslöjd

Föreningen för Svensk Hemslöjd, kort Svensk Hemslöjd, bildades 1899 på initiativ av Lilli Zickerman och med prins Eugen som ordförande.

Kategori:Hemslöjd

Allt innehåll från Wikipedia är licensierat under en Creative Commons 2.5 licens

Many images, depicted motifs and artefacts on DigitaltMuseum are protected by copyright. These may not be copied or published without permission from the copyright owner.   © KulturIT

Var god vänta...