Livstandar

1 comment

  • Datum Dorpt 4 Junius A:o 1701.
    Till Öfwersten Fritz Wachtmeister swar, angående de 4 öfwerkåmbne Estandarerne. Carl p.p.
    Wår ynnest p.p. Tromans p.p.
    Wij see utur Eder underdånigen skrifwelse daterad d. 24:de passato, hurusom StatsContoiret Eder har tillskickat 4 nye Estandarer till dupleringen af Estniska Adelsfanan, men som I berättar att wid Edert Regemente redan äre Åtta Estandarer, ock således sedan bem:te douplering till föllie af Wåre nådige ordres nu kommer att stöta till detsamma inga flere Estandarer behöfwas. Så förfrågen I underdånigst, antingen bemälte Estandarer skola föras hijt till Arméen, eller uti tyghuset förwaras, ock länder Eder därpå till nådigt swar, att som Edert Regemente allaredan med nödige Estandarer är föresedt så kunna desse lämbnas uti tyghuset i Revel. Och Wij befalle p.p. Carolus.

    Källa: Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/625 (1701), bildid: A0039120_00069

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to