DigitaltMuseum gives access to

Recent articles

28 new objects today

Latest comments

LS 0061-62: Einar Enard (f. 1887, Hudiksvall), utvandrare. Intervju.

Sammandrag: Einar Enard, Chicago Illinois. LS0061 samt LS0062. Rubriker: Anledning till emigration, arbete, föräldar, religion, skolgång, svenska tidningar, tillbaka till Sverige, övrigt om intervjun. Anledning till emigration: Anledningen till att han emigrerade var att han kände sig misslyckad i Sverige och ville pröva lyckan i Amerika. Hans fästmö hade emigrerat något år tidigare och hon bodde i Minneapolis. 1913 reste han till Amerika som turist, men hans pengar försvann snabbt och han blev tvungen att söka arbete. Arbete: Innan han emigrerade så hade han flera kortvariga arbeten. Han arbetade bland annat på kontor. Under ett år arbetade han i Stockholm på Lazarolfabriken som ägdes av en halvbror till hans far. När han kom till Chicago så började han arbeta för Butler Brothers. Han slutade snart hos Butler Brothers och försörjde sig på kortvariga arbeten i Chicago. Det var emellertid ont om arbeten. Han bestämde sig därför för att resa till Minneapolis, där hans fästmö bodde. Han arbetade en tid som tomtförsäljare i Minneapolis, men återvände till Chicago eftersom hans fästmö ville resa dit för att få ett bättre arbete. När han kom tillbaka till Chicago så gick han upp på Svenska Tribunen-Nyheters redaktion för att höra om det fanns något arbete. Han fick arbete som översättare av annonser. Detta arbete inledde hans 56-åriga medarbetarskap i den svensk-amerikanska pressen. Föräldrar: Hans far var skomakare. Han kom ursprungligen från Närke, men flyttade så småningom till Hudiksvall. Där öppnade han en skohandel och skomakeri. Han började även sälja cyklar och symaskiner. Han blev ganska förmögen och ägde en större fastighet i centrala Hudiksvall. Hans mor kom från Värmland. Hon dog när Einar var i femårsåldern. Religion: Hans föräldrar tillhörde baptistkyrkan. Han behövde inte vara med på kristendomslektionerna i skolan. Hans föräldrar tyckte inte om att han gick till statskyrkan. Skolgång: Han gick i folkskola i Hudiksvall. Han gick också något år på läroverket, men slutade eftersom han hade dåliga betyg. Svenska tidningar: När han började på Svenska Tribunen-Nyheter 1917 så fanns det flera svenska tidningar i Chicago. Många tidningar hade slagit igen och en del mindre tidningar hade köpts upp av sina konkurrenter. Han berättar en del om vilka medarbetare som fanns på Svenska Tribunen-Nyheter när han började. Han redogör också för vilka svenska tidningar som fanns i Chicago vid den här tiden. 1936 köptes Svenska Tribunen-Nyheter upp av Svensk-amerikanaren. Den nya tidningen fick namnet Svensk-amerikanaren-Tribunen. Vid sammanslagningen avgick hela redaktionen för Svensk-amerikanaren. Det redaktionella arbetet togs över av Enard och hans medarbetare. Han berättar om vilka ägare Svensk-amerikanen-Tribunen har haft. Han talar ganska mycket om Einar Anderson. Han ägde tidningen under många år. Efter Andersons dör så köptes tidningen av Mr. Arthur Hendricks. Det fanns svenskar som ville överta tidningen, men ingen ville betala för den. När Hendricks övertog tidningen så gick den mycket dåligt. Enard säger att den överlevde bara tack vare att man gick över till offset. Numera är det främst på landsbygden som tidningen har sina prenumeranter. Tidningen har prenumeranter över hela USA och även i Kanada. Tillbaka till Sverige: Han har aldrig återvänt till Sverige. Övrigt om intervjun: Ljudkvalitén är ganska ojämn. Intervjun är på svenska, men vid ett par tillfällen övergår den intervjuade till att tala engelska.

2 audio

Kulturparken Småland / Smålands museum

1

Featured exhibitions

Can you help us?

Falkängen och Hällekis - av fotografen Anders Karlsson is incomplete:

You can also help us identify 14475 other objects.

Show all

Share to