Fana

Duk:

Tillverkad av enkel vit linnelärft, sydd av två horisontella våder. Kastfållen lagd åt dukens insida. Fäst vid stången med små järn och mässingstennlickor.

Dekor:

I mitten Karl XII:s namnchiffer krönt med sluten krona, dubbelt C, på ömse sidor om detta X-II. I den övre våden i gult och brunsvart, nedre våden i blått och svart.

Text på ömse sidor om chiffret, upptill i gult och nedtill i svart. Under chiffret text i svart.

Stång:

Tillverkad av trä. Avsågad upptill och nedtill.

  • Tags

+ Add


Add a comment

Add to a folder

Select the images you want to order

Share to